Betyg

Användarna har genom längre tid kunnat ge de olika destinationerna betyg. Nu har du möjlighet för att se de destinationer som användarna tycker bäst om.

Vi gör dig uppmärksam på att tolka resultaten aktsamt då användarna kan rangordna och jämföra destinationer de har besökt. För att utjämna detta är det bara destinationer som har fått lagom många värderingar som uppträder på listan.

Du kan välja för vilket land eller vilken discplin du vill se listan.
(Håll nere CTRL-tangenten för att välja flera länder - eller välj inget land om du vill se alla länder.)