Skidresor.com - Tävlingsvillkor

Du kan deltaga en gång i varje tävling på Skidresor.com. Vid misstanke om fusk har Skidresor.com rätt till att utesluta deltagare ur tävlingen.

Du er med i lottdragningen om premierna när du har svarat rätt på tävlingens fråga.

Tävlingen är inte köpsbetingad och det är bara personer med svensk bokföringsadress som kan deltaga i tävlingen.

Tävlingens vinnare
Tävlingens vinnare hos Skidresor.com får personligt besked på den angivna e-mailadressen och namnen på vinnarna offentliggörs löpande i Skidresor.coms nyhetsbrev. Vid deltagende i tävlingen är du införstådd med detta och accepterar detta offentliggörande.

Vinster
Vinnarna mottager deras premie inom ca 14 dagar. Premierna kan inte bytas till kontanter eller andra varor. Tävlingens vinnare ska själva stå för eventuell vinstskatt.

Icke hämtade vinster
Icke hämtade vinster returneras till tävlingssponsor om vinnaren inte har gjort krav på sin premie inom 30 dagar efter tävlingens avslutande.

Upplysningar om persondata
Deltager du i tävlingen ska du komma ihåg att ange alla de personliga upplysningar som är angivna på tävlingssidan så att Skidresor.com och samarbetspartner kan skicka eventuella premier till dig.

Dessutom
Skidresor.com är inte ansvarig för eventuella tryckfel.
Anställda hos Skidresor.com samt medlemmar av dessa hushåll får inte deltaga i tävlingen.