Privatlivspolitik

Här kan du läsa hur Skidresor.com behandlar och lagrar personliga uppgifter. Om du har frågor är du naturligtvis mycket välkommen att kontakta oss. 

Denna sekretesspolicy har senast uppdaterats den 17 maj 2018.


1. Ägarinformation och kontaktuppgifter

Skidresor.com ApS
Danskt org.nr. 36054387 
Svensk org.nr: 502077-5820
Damvej 114   
8471 Sabro 
Danmark 
Telefon: 040 606 08 03
E-post: info@skidresor.com  


2. Dataskyddsansvarig hos Skidresor.com

Vid frågor eller annat om vår integritetspolicy ber vid dig kontakta vår dataskyddsansvarige.

Rasmus Skov
Telefon: 040 606 08 03 
E-mail: rs@skidresor.com  


3. Datalagring och användning av personuppgifter

Skidresor.com lagrar aldrig personuppgifter utan att du själv har gett oss dessa uppgifter genom samtycke vid registrering, köp av varor eller deltagande i en enkätundersökning m.m. Om du ger oss dessa personuppgifter kommer vi att lagra dessa uppgifter och använda dem till att besvara din förfrågan, till marknadsföring, till kundservice, till försäljningsanalys, till att genomföra köp m.m.

Personuppgifter lämnas aldrig vidare till en tredje part såvida du inte själv uttryckligen har gett samtycke till detta.

Vi lagrar dessutom ingen känsliga personuppgifter om dig.


4. Behandling av personuppgifter – fullgörande av kontrakt

I samband med ditt köp hos Skidresor.com har du knappat in en rad olika personuppgifter, framförallt:

• Ditt namn
• Din adress 
• Din e-postadress
• Ditt telefonnummer 
• Dina betalningsuppgifter 
• Din klädstorlek (vid kläder) 
• Din skostorlek (vid skidpjäxor) 
• Din längd/vikt (om vi inställer dina skidor åt dig)  

Dessa personuppgifter behandlar vi i samband med expedieringen av ditt köp eftersom det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla vår del av handeln. Dessutom lagrar vi uppgifter för att du ska ha möjlighet att kunna göra en reklamation över ditt köp. Vi är också tvungna att spara dina uppgifter om några varor av säkerhetsmässiga skäl måste återkallas. Dessa upplysningar lagras under den period som bokföringslagen föreskriver.

Om du har beställt leverans kommer uppgifterna om ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress lämnas ut till vår fraktfirma, f.n. PostNord och GLS, med syftet att de ska kunna leverera dina varor.


5. Behandling av personuppgifter – samtycke

Om du själv aktivt har gett samtycke till att få nyhetsbrev från oss, antingen genom ikryssande av accept under orderförloppet, i en tävling, genom ett pop-up-meddelande på hemsidan eller något tillsvarande, behandlar vi din e-postadress och uppgifterna om dina köp hos oss tills det inte längre är relevant. Det kommer i praktiken betyda tills du gör oss uppmärksamma på att du inte längre vill få e-post från oss.

Du kan alltid dra tillbaka ditt samtycke. Detta kan du antingen göra genom att använda länken längst ned på våra e-mails eller genom att kontakta oss på info@skidresor.com och upplysa oss om att du inte längre vill få våra nyhetsbrev och erbjudanden.


6. Lagring och behandling av data

Här kan du läsa hur vi lagrar och behandlar data:


6.1 Destinationskommentarer

På Skidresor.com kan du skriva kommentarer och ge betyg till destinationer du har besökt och som du vill dela med dig av till andra. De uppgifter som du ska ange för att kunna skriva en kommentar är bland annat namn och e-mailadress. Detta för att bland annat undvika spam. Om man inte vill att ens kommentar längre ska vara synlig, kan man ta bort kommentaren.

Du kan också be oss om att ta bort dina personuppgifter genom att kontakta vår dataskyddansvarige på den ovannämnda e-postadressen.


6.2 Tävlingar

Skidresor.com har ofta tävlingar i samarbete med resebyråer och liknande och där våra besökare har chansen att vinna bra premier. Vid deltagande i dessa tävlingar ska besökaren själv aktivt ge samtycke till att Skidresor.com och eventuella samarbetspartner, var för sig, får insamla, lagra och behandla besökarens e-postadress till marknadsföring.

Det är lätt att ta tillbaka detta samtycke. Det kan du göra genom att antingen klicka på länken längst ner i de utskickade nyhetsbreven eller genom att kontakta vår dataskyddsansvarige på ovan nämnda e-postadress.7. Datasäkerhet

Oavsett om vi behandlar dina personuppgifter med syftet att uppfylla ett kontrakt eller på bakgrund av ditt samtycke kommer vi alltid behandla dina personuppgifter säkert och konfidentiellt i enlighet med gällande lagstiftning, häribland dataskyddsförordningen/dataskyddslagen.

Dina uppgifter kommer endast användas till det syfte som de har sparats till och kommer tas bort så snart syftet är uppfyllt eller inte längre är relevant.

Vi använder tredje parter till behandling av dina betalningsuppgifter för att dessa ska hanteras med allra största säkerhet (exempelvis 3D secure), till detta syfte används QuickPay.


7.1 Databehandlaravtal

Skidresor.com har ingått databehandlaravtal med ovanstående databehandlare samt olika systemleverantörer, IT-samarbetspartners, fraktfirmor och andra företag som vi delar data med. Det är vår garanti för att de efterlever gällande regler för skydd, behandling och lagring av dina personuppgifter.


8. Information, invändning, ändring, dataportabilitet och borttagning

Du kan alltid kontakta oss för att få veta vilka av dina personuppgifter som vi har. Detta kan du göra genom att kontakta vår dataskyddsansvarige:

Rasmus Skov
E-post: rs@skidresor.com
Telefon: 040 606 08 03 

Om det är fel i våra uppgifter kan du alltid be om att få dem rättade, så att vi har de korrekta uppgifterna, och du har dessutom också rätt att få uppgifterna utlämnade i vanligt format (dataportabilitet). Har du önskemål om ändring är du också mycket välkommen att skriva till oss på ovannämnda e-postadress.

Vill du inte längre att vi ska behandla dina personuppgifter, eller att vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter, kan du också skicka en begäran om detta till ovannämnda e-postadress.

Dina uppgifter (undantaget din e-postadress, om du har gett samtycke till behandling, med syftet att få erbjudanden) kommer att raderas i enlighet med bokföringslagens krav.

Om du vill ångra ditt samtycke till behandling av din e-postadress (så att vi inte kan skicka vårt nyhetsbrev och relevanta erbjudanden till dig), kan du alltid göra det genom att trycka på en länk i de enskilda nyhetsbreven.


8.1 Rätten att bli bortglömd

Den nya dataskyddsförordningen som trädde i kraft den 25 maj 2018 garanterar dig rätten att bli bortglömd. Det vill säga att du har rätt att kräva att Skidresor.com tar bort personliga uppgifter, som du inte längre vill ha offentliggjorda, behandlade eller lagrade.

Du kan få dina personliga uppgifter borttagna genom att kontakta vår dataskyddsansvarige på ovannämnda e-postadress.


9. Dataintrång

Skidresor.com är förpliktade till att anmäla brott mot persondatasäkerheten och kommer om detta sker kontakta Datainspektionen utan onödig försening och senast 72 timmar efter att den dataskyddsansvarige har blivit varse intrånget.

Skidresor.com har processer som löpande kollar om det har varit dataintrång och vi har gjort en beredskapsplan för att hantera dataintrång.


10. Dokumentationsplikt

Skidresor.com ställer gärna all nödvändig dokumentation till rådighet för relevanta myndigheter. Häribland, men är inte begränsade till:

- Databehandlaravtal
- Processbeskrivningar
- Dataskyddspolicy
- Datamapping
- Personalhandbok
- Beredskapsplan för dataintrång
- Dokumentation för att data lagras på lagligt vis


11. Cookiepolicy

Deklaration av webbsidans användande av cookies

Syften med att använda cookies på webbsidan: Intern / 1. parts cookies Extern / 3. parts cookies
Teknisk funktionalitet ja ja
Trafikmätning ja nej
Annonsavveckling (frekvens, användarmätning och likn.) ja nej
Beteendebaserad individuell målriktad annonsering nej nej

Cookies

Denna webbsida använder cookies i enlighet med ovanstående syfte. En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare för att kunna känna igen din dator vid återkommande besök. Det är inga personliga upplysningar gömda i våra cookies och de kan inte innehålla virus.

Så länge lagras cookies
Cookies raderar sig själv efter ett visst antal månader (kan variera), men de förnyas efter varje besök.

Se vägledning här:
Se vägledning här: https://minecookies.org/cookiehandtering

Så undgår jag cookies?
Om du inte vill mottaga cookies kan du blockera dem. Se vägledning här: https://minecookies.org/cookiehandtering.

Vad cookies används till på vår webbsida
Cookies används för att föra demografisk och användarrelaterad statistik på våra användare för att anpassa innehåll och annonsering efter det.

Google Analytics (trafikmätning)
Webbsidan använder cookies från Google Analytics för att mäta trafiken på webbsidan.

Du kan välja bort cookies från Google Analytics här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Annonsnätverk

Webbsidan använder följande annonsnätverk:

  • Google

Det är möjligt att välja bort att ingå i en rad olika annonsnätverk som delar upplysningar mellan sig i olika nätverk. Du kan hitta listan här: https://minecookies.org/fravalg


12. Ändringar i sekretesspolicyn


Den snabba utvecklingen av Internet betyder att ändringar i vår behandling av personuppgifter kan bli nödvändiga. Vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera och ändra befintliga riktlinjer för behandling av personuppgifter.

Om vi gör väsentliga ändringar ger vi dig besked i form av ett synlig meddelande på vår webbsajt.


13. Klagomål

Om du vill lämna in klagomål angående Skidresor.coms behandling av dina personuppgifter, kan detta ske till den danska data myndighet ’Datatilsynet’ på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon +45 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Hitta erbjudanden på skidresor

Gå til toppen