Privatlivspolitik

Skidresor.com har en politik för behandling av personkänslig data. Den beskrivs nedan. Om du har frågor eller kommentarer är du naturligtvis alltid välkommen att kontakta oss.

Ägarupplysningar

Denna webbsida ägs av:

Skidresor.com ApS
Damvej 114
DK-8471 Sabro
Telefon: 040 606 08 03
E-post: info@skidresor.com

Nyhetsbrev

Är du registrerad på vårt nyhetsbrev kan du alltid avregistera dig direkt på denna sida: http://www.skidresor.com/nyhetsbrev/ om du inte vill mottaga det längre.

Deklaration av webbsidans användande av cookies

Syften med att använda cookies på webbsidan: Intern / 1. parts cookies Extern / 3. parts cookies
Teknisk funktionalitet ja ja
Trafikmätning ja nej
Annonsavveckling (frekvens, användarmätning och likn.) ja nej
Beteendebaserad individuell målriktad annonsering nej nej

Cookies

Denna webbsida använder cookies i enlighet med ovanstående syfte. En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare för att kunna känna igen din dator vid återkommande besök. Det är inga personliga upplysningar gömda i våra cookies och de kan inte innehålla virus.

Så länge lagras cookies
Cookies raderar sig själv efter ett visst antal månader (kan variera), men de förnyas efter varje besök.

Se vägledning här:
Se vägledning här: http://minecookies.org/cookiehandtering

Så undgår jag cookies?
Om du inte vill mottaga cookies kan du blockera dem. Se vägledning här: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Vad cookies används till på vår webbsida
Cookies används för att föra demografisk och användarrelaterad statistik på våra användare för att anpassa innehåll och annonsering efter det.

Google Analytics (trafikmätning)
Webbsidan använder cookies från Google Analytics för att mäta trafiken på webbsidan.

Du kan välja bort cookies från Google Analytics här: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Annonsnätverk

Webbsidan använder följande annonsnätverk:

  • Google

Det är möjligt att välja bort att ingå i en rad olika annonsnätverk som delar upplysningar mellan sig i olika nätverk. Du kan hitta listan här:http://minecookies.org/fravalg

Användande av personuppgifter
Personuppgifter ges aldrig till tredje part, med mindre du själv utryckligen ger samtycke till det och vi samlar aldrig in personuppgifter, utan att du själv har gett oss dessa uppgifter vid registrering, köp eller när du deltar i en undersökning m.m. Här samlas uppgifter om namn, adress, postnummer, e-post, kön, ålder, intressen, åsikter och kännedom till olika ämnen.

De privata uppgifterna användas för att genomföra det köp eller den service som uppgifterna har samlats in i förbindelse med. Uppgifterna används dessutom till att få större kunskap om dig och övriga användare av webbsidan. Detta användande kan bl.a. omfatta undersökningar och analyser som är riktade mot en förbättring av våra produkter, tjänster och teknologier samt visning av innehåll och reklam som är anpassade till dina intressen.

Kontakt ang. privata uppgifter
Om du vill ha tillgång till de uppgifter som är registrerade om dig hos Skidresor.com ska du kontakta info@skidresor.com eller telefon 040 606 08 03. Har det registrerats felaktiga uppgifter eller har du andra invändningar, kan du kontakta oss på samma adress/telefon. Du kan få reda på vilken information som är registrerad om dig och du kan invända mot en registrering i enlighet med reglerna i Personuppgiftslagen.

Skyddade personuppgifter
Enligt personuppgiftslagen ska dina personliga uppgifter förvaras säkert och konfidentiellt. Vi sparar dina personliga uppgifter på datorer med begränsad tillgång som är placerade i kontrollerade anläggningar och våra säkerhetsåtgärder kontrolleras löpande för att avgöra om våra användaruppgifter hanteras försvarligt och under fortsatt hänsynstagande till dina rättigheter som användare. Vi kan dock inte garantera 100 procent säkerhet vid dataöverföringar via internet. Det betyder att det kan vara en risk för att andra obehörigt tvingar till sig tillgång till uppgifter, när data skickas och förvaras elektroniskt. Du ger således dina personliga uppgifter på eget ansvar.

Personuppgifter tas löpande bort eller görs anonyma i takt med att syftet de användes till är avslutat. Personuppgifter sparas i högst 12 månader efter användande.

Den snabba utvecklingen av internet betyder att ändringar i vår behandling av personuppgifter kan bli nödvändiga. Vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera och ändra nuvarande riktlinjer för behandling av personuppgifter. Vad gäller väsentliga ändringar ger vi dig besked i form av ett synligt meddelande på vår webbsida.

I det omfång som personuppgifter om dig behandlas, har du enligt personuppgiftslagen rätt till att få upplyst vilka personuppgifter som kan tillskrivas dig. Om det visar sig att de uppgifter eller data som behandlas om dig är felaktiga eller vilseledande har du rätt att kräva dessa berättigade, raderade eller blockerade. Du kan alltid invända mot att upplysningarna om dig görs till föremål för behandling. Du kan även alltid dra tillbaka ditt samtycke. Du kan klaga över behandlingen av upplysningar och data som angår dig. Klagomålet riktas till Datainspektionen, jf. personuppgiftslagens § 58, st. 1.